dernek@yeditepearabuluculuk.org 0 538 624 73 62

Tıpta Arabuluculuk Uygulamaları

TIBBİ MALPRAKTİS VE KOMPLİKASYONDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARIN ARABULUCULUK YOLUYLA ÇÖZÜLMESİ

Tıbbi kötü uygulama hataları olarak adlandırılan (malpraktis) ve yapılan tıbbi uygulama sonunda oluşan olumsuzluk olarak adlandırılan (komplikasyon), tıbbi müdahaleler nedeni ile ortaya çıkan durumlardır. “Tıbbi müdahale”, genel olarak basit bir enjeksiyondan en basit veya karmaşık bir ameliyata kadar sıralanabilen her türlü tıbbi uygulamayı kapsamaktadır.

Hekimler ve diğer sağlık sektörü çalışanları, mesleklerini icra ederken, gerçekleştirdikleri veya gerçekleştirmeye mecbur kaldıkları ruh ve beden sağlığına yönelik tıbbi müdahaleleri, yerine göre çok zor şartlarda ve özverili olarak yapmaktadırlar.

Biz avukatların ve diğer hukukçuların da mesleğimizi icra ederken, sorumluluklarımız olduğu gibi neredeyse her meslek mensubunun da sahip olduğu sorumlulukları mevcuttur.

Ancak, çeşitli meslek gruplarının içinde, sağlık sektörü çalışanlarının sorumluluklarının çok ağır olduğunu takdir etmek gerekir. Zira sağlık sektörü çalışanları mesleklerini, Allah’ın yarattığı en olağanüstü varlık olan insan üzerinde icra etmektedirler. İnsan üzerinde tıbbi uygulamalar yapılırken, en küçük bir ihmal dahi, yaşamı tehlikeye sokabilir ve yaşam hakkını hukuka aykırı olarak ihlal eder nitelikte sonuç doğurabilir.

Tıp doktorları ve diğer sağlık sektörü çalışanları, mesleklerine başlamadan önce, tarih boyunca uygulanan ve Hipokrat Yemini (ya da Hipokrat Andı), denilen bir yeminle mesleklerini onurla uygulayacaklarına dair bir yemin etmektedirler.

Hastanın beden bütünlüğüne tıbbi müdahalede bulunan hekim veya diğer sağlık sektörü çalışanları, hastanın sağlığına kavuşturulması için; insancıl ve bir o kadar da kutsal bir uğraşı içinde olmaktadırlar. Ancak, bu sonuca ulaşmak için ne kadar iyi niyetle davranılsa, tıbbi kurallara ne kadar uyulmaya gayret edilse ve hatta kurallara harfiyen uyulsa dahi, hastanın her zaman tam olarak iyileşmesi mümkün olmayabildiği gibi zaman zaman istenmeyen sonuçlar da ortaya çıkabilmektedir. Bu istenmeyen sonuçlar ortaya çıktığında da sağlık sektörü çalışanlarının hukuki sorumluluğuna gidilmektedir.

Yine aynı şekilde, sağlık hizmeti veren ve sağlık personeli çalıştıran kurumların da tıbbi hataların oluşmaması ve dolaysıyla tıbbi malpraktis’ den kaynaklanan sorumluluklara muhatap olmamaları için gerekli önlemleri almalarına ve üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmelerine rağmen; bu sağlık kurumunda hizmet sözleşmesiyle çalışan hekim ve diğer sağlık personelinin hastaya verdiği zararlardan sorumlu tutulabilmektedirler.

Hastaların malpraktis ve komplikasyonlar sebebiyle maruz kaldıkları zararlar ister hekim hatası sebebiyle, ister diğer sağlık personeli hatası sebebiyle oluşmuş olsun, hekim ve diğer sağlık mensupları ile görev yaptıkları sağlık kurumlarının hukuki sorumlulukları, bu sorumlulukların hangi durumlarda oluşacağı, bu sorumlulukların hukuki mi cezai mi oldukları gibi meseleler başka bir çalışmanın konusunu teşkil etmektedir.

Biz bu yazımızla, tarafların bu tür olaylar vuku bulduğunda geleneksel yöntemlerle mahkemelere müracaat etmek ve seneler süren davalarla uğraşmak yerine bu tür uyuşmazlıkları Arabuluculuk yöntemiyle nasıl sonuçlandırabilecekleri konusu üzerinde duracağız.

Arabuluculuk - Mediation (Latince’de ortayı bulma anlamına gelir), bir alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olup “Hukuki Uyuşmazlıklar”ın devlet yargısı dışında ( YANİ MAHKEMEYE GİTMEDEN), tarafsız bir üçüncü kişi vasıtasıyla çözüme kavuşturulmasıdır. Arabuluculuk, gittikçe uzayan ve masraflı olan dava sürecine alternatif bir yol olarak ortaya çıkmış, dünyada 160 ülkede uygulanan bir ALTERNATİF UYUŞMAZLIK YÖNTEMİ‘dir.

Arabuluculuğun ne olduğu ve uygulanma şekli web sayfamızda yer almaktadır. Biz bu yazımızla, Malpraktis’e dayalı hukuki uyuşmazlıklarda Arabuluculuğun faydalarını kısaca anlatmaya çalışacağız.

Malpraktis’e dayalı hukuki uyuşmazlıklarda, Dava (Mahkeme) yoluyla uyuşmazlıkların çözümüne göre Arabuluculuk yönteminin en belirgin avantajı GİZLİLİK prensibinin uygulanmasıdır.

Tıbbi tedavinin uygulanması sırasında veya sonrasında, istenmeyen bir durum söz konusu olduğunda, taraflar uzlaşmayarak sorunu mahkemelere taşırlarsa işin en kötü yanlarından birisi taraflar arasındaki uyuşmazlığın tüm ayrıntıları açığa çıkar ve gözler önüne serilir.

Hekimin, sağlık kuruluşunun hatası veya kusuru olup olmadığı dahi incelenmeksizin ve iddia edilen bu hata veya kusur da abartılarak basında ve medyada yer alır. Bundan dolayı gerek hekimlerin ve gerekse sağlık kuruluşlarının mesleki ve ticari itibarı zarar görebilir.

Oysa, taraflar sorunları ne ise bunu Arabuluculuk yoluyla çözüme ulaştırmak istedikleri takdirde; Gizlilik ….. Gizlilik …..

Gizlilik ….. Gizlilik ….. Gizlilik

 • Uyuşmazlık arabuluculuk vasıtasıyla çözüldüğünde, tüm görüşmeler gizlilik içinde yapılacağından ve görüşmeler sırasındaki her türlü belge ve bilgi gizli olduğundan, hekimler ve diğer sağlık personeli ile hastaneler her hangi bir itibar kaybına uğramazlar.
   
 • Tüm taraflar sürece doğrudan katılır. Tarafların kendi ihtiyaçlarını kendilerinden daha iyi kimse bilemez. Taraflar kendi geleceklerini kendileri belirler, sonuçlarına da kendileri katlanır.
   
 • Bazen hatalı veya kusurlunun bi özür’ü dahi uyuşmazlığı sona erdirebilir. Hatalı veya kusurlunun özür dilemesi bazen talep edilen veya edilecek paradan çok daha fazla etki eder.
   
 • Malpraktise dayalı olarak açılan davaların yargılama süresi çok uzundur. Bu tür davalar senelerce sürebilir. Bu süre içinde taraflar işin yükü ve stresini sürekli sırtında taşır. Oysa Arabuluculuk yönteminde, çok daha hızlı sonuç alınır. Birkaç görüşmede uyuşmazlık çözüme kavuşabilir.
   
 • Dava değeri yüksek olduğundan yargılama harç ve masrafları da yüksektir. Özellikle maddi gücü olmayan tarafın bu masrafları karşılaması zordur. Oysa Arabuluculuk yönteminde yargılama masrafları yoktur. Arabuluculuk ücretleri de son derece makuldür.

Dolaysıyla özellikle Malpraktis davaları KAZAN –KAZAN ilkesine göre her iki tarafın da kazançlı çıkacağı bir sonuç sağlar.

Avukat – Arabulucu M. Tufan UZ

DUYURULAR

İş Mahkemelerinde Zorunlu Arabuluculuk

İş Mahkemelerinde Zorunlu Arabuluculuk Dernek ...

Zorunlu Arabuluculuk Uygulamaları Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Zorunlu Arabuluculuk uygulaması kapsamında, İş...

YAZILARIMIZ