dernek@yeditepearabuluculuk.org 0 538 624 73 62

YEDİTEPE ARABULUCULUK DERNEĞİ

Arabuluculuk, günümüzde dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

 Türkiye’de arabuluculuk, 22.06.2012 tarihinde 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (HUAK) ile bir “alternatif uyuşmazlık çözümü” yolu olarak kabul edilmiş ve 22.06.2013 tarihinde yürürlüğe girerek uygulanmaya başlamıştır.

Arabuluculuk, kaybedeni olmayan, herkesin kazançlı çıktığı alternatif bir çözüm yoludur.

Yeditepe Arabuluculuk Derneği ismini ve logosunu İstanbul’un yedi tepesinden alarak barışçı çözüm yolunun daha geniş kitlelere anlatılması için Adalet Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu eğitimlerden geçmiş ve sicile kayıtlı bulunan üyeleri tarafından 06.03. 2015 tarihinde kurulmuştur.

Derneğimiz; kişilerin aralarındaki hukuk uyuşmazlıklarının halli için, bilimsel yöntem ve usuller kullanan ve kanunda “ Arabulucu “ olarak adlandırılan tarafsız bir üçüncü kişinin yardımıyla, tarafların tamamen kendilerinin iradelerine dayalı olarak gerçekleştirecekleri bir çözümü özendirmeyi amaçlamaktadır. Diğer bir ifadeyle, Arabulucu, Hakem veya Hakim değildir. Bu usulde tarafların uyuşmazlıklarını kendi iradeleri ile çözüme ulaştırmaları hedeflenmektedir. Derneğimizin Arabuluculuğu tanıtım çabaları ile bireysel ve toplumsal farkındalık yaratılması ve toplumsal barışa da katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Hazırlanan bu web sayfası;  hukuki uyuşmazlığı olan gerçek ve tüzel kişilere arabuluculuğun doğasını ve işleyişini anlatmak ve anlaşmazlıklarını Arabuluculuk yöntemi ile çözmeyi amaçlayanlara doğru ve detaylı bir şekilde bilgi vermek için oluşturulmuştur.

Yeditepe Arabuluculuk Derneği web sayfasında, Arabuluculuk hakkında sıkça sorulan soruların cevapları bulunmaktadır. Bu web sayfası arabuluculuğun ne olduğunu ve bu hizmetin avantajlarını anlatmaya yardımcı olur ve kişilerin bu konuda nasıl  yardım alacağı hakkında bilgiler verir. 

Mahkemede veya mahkeme aşamasına henüz gelmemiş davacı-davalı, kişi veya kurumlar arabulucu aramak için özelleştirilmiş web sayfamızdan yararlanabilirler. Derneğimiz Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı ile koordineli çalışır.

DUYURULAR

İş Mahkemelerinde Zorunlu Arabuluculuk

İş Mahkemelerinde Zorunlu Arabuluculuk Dernek ...

Zorunlu Arabuluculuk Uygulamaları Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Zorunlu Arabuluculuk uygulaması kapsamında, İş...

YAZILARIMIZ