dernek@yeditepearabuluculuk.org 0 538 624 73 62

ARABULUCULUK

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU hakkında Alternatif bir uyuşmazlık çözüm yolu olan arabuluculuk halen gönüllülük esasına dayalı olarak ülkemizde uygulanmaktadır. 22 Haziran 2012 de kabul edilen ve 22 Haziran 2013 de yürürlüğe giren 6325 sayılı HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU uygulamaları hakkında aşağıda kısa bilgi verilmiştir.

 • Arabuluculuk nedir ?

  Arabuluculuk - Mediation (Latince’de ortayı bulma anlamına gelir), bir alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olup “Hukuki Uyuşmazlıklar”ın devlet yargısı dışında ( YANİ MAHKEMEYE GİTMEDEN), tarafsız bir üçüncü kişi vasıtasıyla çözüme kavuşturulmasıdır.

  Arabuluculuk, gittikçe uzayan ve masraflı olan dava sürecine alternatif bir yol olarak ortaya çıkmış, dünyada 160 ülkede uygulanan bir ALTERNATİF UYUŞMAZLIK YÖNTEMİ‘dir.

  İlk olarak Amerika’da doğan arabuluculuk, Amerika’nın yanı sıra Avrupa’da ve Uzakdoğu’da yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin İngiltere’de davaların yüzde 90’ dan fazlası alternatif uyuşmazlık yöntemi ile çözümlenmektedir.

  6325 sayılı HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU gereğince, Arabuluculuk yönteminde, uzlaşmazlıkları olan tarafların, tarafsız ve bağımsız bir arabulucu eşliğinde bir araya gelmeleri, birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak amaçlanmıştır.
   
 • Arabuluculuk hangi uyuşmazlıklarda uygulanır ?

  Yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri her türlü iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uygulanır.( Yani taraflardan birisi yabancı dahi olabilir).

  Örnek olarak belirtecek olursak :
  - Her türlü alacak davaları
  - Her türlü maddi ve manevi tazminat davaları
  - İşe iade davaları dahil olmak üzere her türlü işçi-işveren uyuşmazlıkları ( Kıdem tazminatı ve işçi alacak davaları dahil)
  - Ticaret hukuku uyuşmazlıkları,
  - Kira, tahliye vs uyuşmazlıkları vs.

  Yukarıda belirtilen örnekler bilgi amaçlı olup, arabuluculuk uygulaması bunlarla sınırlı değildir. Yabancılık unsuru da dahil olmak üzere, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri her türlü iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümünde Arabuluculuk uygulanır. Aile içi şiddet iddiasını içeren uyuşmazlıklar arabuluculuğa elverişli değildir.
   
 • Uyuşmazlığı olan taraflar Arabulucuya nasıl ulaşır ?

  Taraflar, aralarındaki uyuşmazlığı kendi istekleriyle veya dava açılmışsa Mahkemenin önerisi ile aşağıdaki yöntemlerle arabulucu seçilebilir,
  a) Uzmanlık alanlarına göre tavsiye üzerine,
  b) Arabuluculuk Derneklerine ulaşarak ( örnek :Yeditepe Arabuluculuk Derneği email: dernek@yeditepearabuluculuk.org )
  c) Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nca tutulan kayıtlı Arabulucular listesi ‘ nden http://www.adb.adalet.gov.tr/arabulucu/ arabulucu seçilebilir.

  Taraflar, böylece uyuşmazlık konusunu arabulucuya ileterek uyuşmazlıklarını tarafsız bir arabulucunun eşliğinde müzakere ve kendileri için en faydalı ve en iyi çözümü bulma fırsatı elde edebilirler.
   
 • Arabulucu kimdir ? Vasıfları nelerdir ?

  Arabulucu, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı nezdindeki Sicilde kayıtlı, T.C. vatandaşı, mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip, hukuk fakültesi mezunu olan, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız kimsedir. Arabulucu hakim veya hakem değildir, hüküm vermez. Taraflar, uyuşmazlıkları hakkında çözümü kendileri üretirler.
   
 • Dava (Mahkeme) yoluyla uyuşmazlıkların çözümüne göre Arabuluculuk yönteminin temel avantajları nelerdir ?

  ** Arabuluculuk hızlıdır.
  Mahkeme yoluyla çözülmesi istenen uyuşmazlıklarda, davalar senelerce sürerken Arabuluculuk yöntemiyle uyuşmazlıklar bazen 1 kaç saat, bazen 1 günde, 1 haftada, 1 ayda sonuçlanabilir.

  ** Arabuluculuk daha ucuzdur. Mahkeme masrafları, bilirkişi ücretleri, keşif masrafları, tebligat masrafları yoktur. Arabuluculuk ücretleri davadaki avukatlık ücretleri ile kıyaslanmayacak kadar uygundur. Ücret aksi kararlaştırılmadıkça, taraflarca eşit olarak ödenir. Arabuluculuk ücret tarifesine ilişkin link aşağıdadır. http://www.adb.adalet.gov.tr/Sayfalar/Teskilat/mevzuat/tarife.html

  ** Arabuluculuk etkindir. (Mahkemedeki gibi etkili bir sonuç alınabilir). Taraflar arasındaki imzalanan anlaşma’ ya taraflarca icra edilebilirlik şerhi alındığında bu icra edilebilirlik şerhli anlaşma bir Mahkeme ilamı niteliğindedir. .

  ** Arabuluculuk müzakerelerinde gizlilik prensibi hakimdir. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça taraflar ve arabulucu, arabuluculuk faaliyeti çerçevesinde kendisine sunulan veya diğer bir şekilde elde ettiği bilgi ve belgeler ile diğer kayıtları gizli tutmakla yükümlüdür. Böylece şirketlerin ve kişilerin itibarları korunmuş olur. Gizlilik kuralına aykırı hareket edenlerin hukuki ve cezai sorumluluğu vardır

  ** Arabuluculuk, iradilik (gönüllülük) ve eşitlik esasına dayanır. Arabuluculuk müzakerelerinde taraf iradeleri ön planda tutulmaktadır. (Yani taraflar istedikleri zaman görüşmeleri sonuçlandırabilir. Taraflar eşittir, birbirlerine karşı üstünlükleri yoktur. İsterlerse tekrar müzakerelere başlayabilir, dilerlerse mahkemeye gidebilirler.

  Daha önceden arabuluculuk müzakerelerinde bulunmuş olmalarının hiçbir olumsuz etkisi yoktur. Yani taraflar Arabuluculuk konusunda bir yarar görmezlerse, bu konuda serbestçe Hukuk Yollarına devam edebilirler.

  Özetle, Arabuluculuk kaybedeni olmayan, her 2 tarafın da kazanacağı bir Alternatif Çözüm yöntemidir.
DUYURULAR

İş Mahkemelerinde Zorunlu Arabuluculuk

İş Mahkemelerinde Zorunlu Arabuluculuk Dernek ...

Zorunlu Arabuluculuk Uygulamaları Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Zorunlu Arabuluculuk uygulaması kapsamında, İş...

YAZILARIMIZ