dernek@yeditepearabuluculuk.org 0 538 624 73 62

BAŞKANIN MESAJI

Dünyada ve yaşadığımız coğrafyada, uzlaşma ve barışa son derece ihtiyacımızın olduğu günler yaşıyoruz. Yaşadığımız bütün sıkıntı ve üzüntülere rağmen, toplum olarak ümitlerimizi ve barışa olan inancımızı kaybetmezsek, er veya geç, barış, sevgi ve uzlaşmanın hakim olacağı günlerin geleceğini düşünüyoruz, en azından ümit ediyoruz.

Toplumsal barışın ve huzurun en önemli unsurlarından birisinin uzlaşma olduğu kuşkusuzdur. Uzlaşma ihtiyacının dayanağı, ister siyasi, ister dini, ister hukuki, ister ekonomik veya isterse toplumsal olsun, uzlaşmazlığın toplumda çeşitli çatışmalara ve çözümsüzlüklere sebebiyet verdiği tartışmasızdır. Uzlaşma kültürünün eksikliği bizim gibi ülkelerde biraz daha fazla hissedilmekle birlikte, “uzlaşma” bütün ülkelerde önemli bir mesele haline gelmiştir. Bu çatışmaların sebepleri ülkeden ülkeye değişebilir.

Yeditepe Arabuluculuk Derneği olarak, biz bu noktada kendi ülkemizdeki hukuk sitemi içerisinde, yargıya rakip olarak değil ancak diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi alternatif bir çözüm yolu uygulayıcısı olarak ve yargı yükünü azaltmaya yönelik olarak, görev yapma niyet ve gayretiyle yola çıktık.

Geç gelen adaletin adalet olmadığı nedense tüm hukukçularca bilinir ve söylenir ama bunun gereği bir türlü yapılmaz. İşte, Yargı sisteminin geç işleyişinin getirdiği olumsuzlukların çözümüne yönelik arayışlar sonunda bizi de, uyuşmazlıkların dava yolu ile çözümü yerine, tarafların kendi iradeleri ile uzlaşarak uyuşmazlığa son vermeleri prensibine dayanan “6325 sayılı HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU” ile buluşturmuştur.

Kanunun yürürlüğe girişi 22 Haziran 2013 olmasına karşılık uygulamasının vatandaşlar ve iş insanları tarafından henüz yeterince tanınmaması sebebiyle bu yeni uygulamanın tanıtımı için biz arabuluculara ve arabuluculuk derneklerine büyük görevler düşmektedir.

Yeditepe Arabuluculuk Derneği olarak bizler, uzlaşma kültürünün toplumda yayılmasını ve toplumsal barışın tesis edilmesini çok önemsiyoruz. Biz hukukçuların, toplumdaki sorunları kavga etmeden, karşımızdakine elimizi uzatarak, birbirimizi dinleyerek, anlamaya çalışarak ve uzlaşmaya çalışarak çözebileceğimize inanıyoruz. Sade vatandaşlar olaylara biz hukukçulardan daha farklı tepkiler ortaya koyabilirler ama biz hukukçular ve arabulucular birbirimizi, karşımızdakini sonuna kadar dinleyip anlamaya çalışmadan tepki vermemeliyiz.

Önemsediğimiz ve üzerinde ciddiyetle durduğumuz en önemli husus, ülkemizde genel olarak hukuka olan güvensizliğin giderek arttığı bir ortamda, çok yeni olan Arabuluculuğun saygın bir meslek olarak benimsenmesi ve uygulanmasıdır. Bu sebeple de, ülkemizde henüz yeni olan bu uygulamada, tüm modern ülkelerin etik uygulama kuralları dikkate alınmak suretiyle, Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan “Model Etik ve Arabuluculuk Uygulama Kuralları” nın Türk Arabulucular’ı tarafından da benimsenmesi ve ciddiyetle uygulanması çok önemlidir.

Bu hedefler doğrultusunda, üstlendiğimiz misyonun farkında olarak toplumda uzlaşma kültürü ve barışın yerleşmesine katkımız büyük bir gayretle devam edecektir.

Saygılarımla,

Avukat Arabulucu M. Tufan UZ
Yönetim Kurulu Başkanı

DUYURULAR

İş Mahkemelerinde Zorunlu Arabuluculuk

İş Mahkemelerinde Zorunlu Arabuluculuk Dernek ...

Zorunlu Arabuluculuk Uygulamaları Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Zorunlu Arabuluculuk uygulaması kapsamında, İş...

YAZILARIMIZ