dernek@yeditepearabuluculuk.org 0 538 624 73 62

Sürdürülebilirlik Akademisi’nin “Sürdürülebilir Barış” Konulu Sempozyumuna Katıldık

Yeditepe Arabuluculuk Derneği Başkanı Av./Arabulucu Tufan Uz; 23 Ekim 2015 tarihinde Girne Amerikan Üniversitesi Sürdürülebilirlik Akademisi'nde "Türkiye'de Arabuluculuk Uygulaması & Uzlaşma ve Barış Dili" ile ilgili bir konuşma gerçekleştirdi.

23-24 Ekim 2015 tarihinde Radisson Blu Şişli'de gerçekleştirilen İkinci Sürdürülebilir Barış ve İş sempozyumunda konuşmacı olan Yeditepe Arabuluculuk Derneği Başkanı Tufan Uz; Arabuluculuğun özünde yerel ve küresel barış ve sürdürülebilir ilişki yönetimi olduğuna dikkat çekti.

Sürdürülebilir Barış ve İş Sempozyumu; sorumluluk almış ve almaya hazır arabulucular, sürdürülebilirlik yönetimi profesyonelleri ve iş insanlarını bir araya getirerek, toplumsal farkındalığı artırmayı ve yaratılan sinerji ile daha verimli ve etkin projelerin yolunu açmayı hedefliyordu. Ayrıca barış sürecinin içten dışa ve dıştan içe hareket ettiği varsayımı ile şirketlerdeki içsel barışın bölgesel barışa, sürdürülebilir refaha ve bu etkileşimin iş hayatında barışa ve sürüdürülebilir kalkınmaya etki edeceğini öngörüyordu.

Sempozyum'un içeriğinde ilk gün barışın sürdürülebilirliği konuşulurken ön plana çıkan konular arasında yaşamı barışa örnek olmuş Mahatma Gandhi'nin şiddeti bütünüyle reddeden pasif direnişiyle ve "görmek istediğin değişimin kendisi ol" ilkesini hayata geçiren tüm öğretilerini anlatacak olan torunu Arun Gandhi yeraldı. Uluslararası Arabuluculuk Enstitüsü Direktörü Irina Vanenkova, barışın sürdürülebilirliği nasıl sağlanır konusunda konuşma yaparken, Scrikss Yönetim Kurulu Başkanı İzel Rozental, bir işadamı değil, İsviçre'de yer alan Barış için Karikatür Vakfı adına kelimelerin yetersiz kaldığı anları karikatürlerle ifade etti.

Türk Amerikan İşadamları Derneği Kurucu Başkanı Uğur Terzioğlu ve Alarko-Alvimedika Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton işinsanı olarak neden uzlaşma ve arabuluculuğu destekliyorlar konusunda soruları cevaplarken, Manila'da Yatırım Bankası Danışmanı olan Prof.Anna Malindog Filipinler ve Mayanmar örneğinde arabuluculuk uygulamalarından, Kopenhag Üniversitesi'nden Prof. Vibeke Vindelov silahlı çatışma sonrası yeniden uzlaşmanın öneminden, Pakistan İsviçre Gelişim Ajansı'ndan katılan Ahmedali Khattak, ülkesindeki geleneksel uyuşmazlık çözüm yollarından, Romanya CIM Direktörü Nicoletta Munteanu ticari anlaşmalarda başarılı müzakere yollarından, Arabuluculuk Kuruluşu Başkanı Dr.Ralph Steele arabuluculuk dinamiklerinden ve GAÜ Eğitim Müdürü Dr Deniz Kite Güner arabulucuların neden sürdürülebilirlik yönetimi bilmesi gerektiğinden bahsettiler.

Sempzoyumun ikinci gününde ana konu sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir yönetimi oldu.

DUYURULAR

İş Mahkemelerinde Zorunlu Arabuluculuk

İş Mahkemelerinde Zorunlu Arabuluculuk Dernek ...

Zorunlu Arabuluculuk Uygulamaları Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Zorunlu Arabuluculuk uygulaması kapsamında, İş...

YAZILARIMIZ